Hans Thulin
VD

  040-602 53 20

  hans.thulin@docusyd.se

David Kjellander
Försäljningschef

  040-602 53 22

  david.kjellander@docusyd.se

Cornelia Persson
Administration/Marknad

  040-602 53 10

  cornelia.persson@docusyd.se

André Andersson
Säljare

  040-602 53 23

  andre.andersson@docusyd.se

Ludvig Åmam
IT Analytiker

  040-602 53 25

  ludvig.aman@docusyd.se

Darek Bogdanowicz
Tekniker

  040-602 53 00

Christer Pedersen
Tekniker

  040-602 53 00