På grund av högre priser från vår leverantör och prishöjningar som skett på förbrukning och reservdelar prishöjer vi nuvarande kundavtal med 6%.

Prishöjningarna föranledes av olika faktorer såsom högre kostnader för produktion och distribution av förbrukningsmaterial och reservdelar, arbetskostnader och även valutaförändringar som påverkar den svenska kronan.

Prishöjningen gäller från och med årsskiftet 2018/2019.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.