För att snabbare kunna hjälpa dig kan vi ibland behöva kopplar upp oss mot din dator. Klicka på bilden nedan för att starta vår fjärrstyrning.

Debitering kan ske enligt gällande taxa vid användning av tjänsten.